Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

ul.Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 862-32-24, (022) 862-33-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie Personelem

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Przeznaczone głównie dla kierowników / szefów personalnych, pracowników pionów personalnych przedsiębiorstw, psychologów, pedagogów, socjologów pracy, prawników oraz osób, które zamierzają zdobyć taką wiedzę i pozycję.

Studia mają charakter praktyczny i przygotowują do fachowego zarządzania potencjałem pracowniczym firmy i do pracy w pionie personalnym.

Podstawę zajęć stacjonarnych stanowią ćwiczenia, psycho i socjodramy, inscenizacje i symulacje, gry komputerowe, treningi rozwojowe, prezentacje dokonań, konwersatoria problemowe, zajęcia w zespołach konsultacyjnych itp.

Uczelnia specjalizuje się w kształceniu kierowników i specjalistów zarządzania. Przygotowujemy do kompetentnego i sprawnego kierowania przedsiębiorstwem /firmą/, a także kształcimy specjalistów w zakresie diagnozowania, planowania, formułowania polityki i strategii firmy, różnorodnych funkcji marketingowych, motywacyjnych i organizatorskich oraz w zakresie przygotowywania i wprowadzania zmian w firmie.

Wszystkie rodzaje studiów podyplomowych kończą się napisaniem pracy dyplomowej, a absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl
lub telefonem: 022 862 33 40

Opłaty

AAzwiń
Oplata za studia wynosi 3300 zl.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
01-204 Warszawa, ul Siedmiogrodzka 3A
tel.(022) 862-32-24, fax (022) 862-32-47

SEKRETARIAT

czynny w godzinach:
poniedziałek - czwartek 9:00 - 15:45
piątek 9:00 - 19:00
sobota 9:00 - 13:00


DZIEKANAT

czynny w godzinach:
poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00
sobota 10:00 - 13:00