Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

ul.Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 862-32-24, (022) 862-33-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Wycena Nieruchomości

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia organizowane wspólnie z Instytutem Edukacji Europejskiej Korporacji "SEDPOL".

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich zamierzających zdobyć uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką szacowania nieruchomości i przygotowanie do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego. Podczas trwania studiów słuchacze zapoznają się m. in. z zagadnieniami ekonomicznymi i prawnymi rynku nieruchomości, gospodarką przestrzenną, kosztorysowaniem, wyceną nieruchomości oraz wyceną gruntów.

Czas trwania
2 semestry - 280 godzin, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele oraz niektóre piątki.

Uczelnia specjalizuje się w kształceniu kierowników i specjalistów zarządzania. Przygotowujemy do kompetentnego i sprawnego kierowania przedsiębiorstwem /firmą/, a także kształcimy specjalistów w zakresie diagnozowania, planowania, formułowania polityki i strategii firmy, różnorodnych funkcji marketingowych, motywacyjnych i organizatorskich oraz w zakresie przygotowywania i wprowadzania zmian w firmie.

Wszystkie rodzaje studiów podyplomowych kończą się napisaniem pracy dyplomowej, a absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

1. Odpis dyplomu wyższej uczelni
2. Dwa zdjęcia
3. Wypełniony kwestionariusz osobowy
4. Kopia dowodu wpłaty pierwszej raty

Szczególowych informacji udziela Sekretariat Instytutu Edukacji Europejskiej.
Tel. 0-22-33-17-600, fax 0-22-33-17-637
e-mail: szkolenia@sedpol.com.pl
www.sedpol.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczególowych informacji udziela Sekretariat Instytutu Edukacji Europejskiej.
Tel. 0-22-33-17-600, fax 0-22-33-17-637
e-mail: szkolenia@sedpol.com.pl
www.sedpol.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
01-204 Warszawa, ul Siedmiogrodzka 3A
tel.(022) 862-32-24, fax (022) 862-32-47

SEKRETARIAT

czynny w godzinach:
poniedziałek - czwartek 9:00 - 15:45
piątek 9:00 - 19:00
sobota 9:00 - 13:00


DZIEKANAT

czynny w godzinach:
poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00
sobota 10:00 - 13:00