Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

ul.Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 862-32-24, (022) 862-33-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie Ochroną Środowiska

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia organizowane wspólnie z Instytutem Edukacji Europejskiej Korporacji "SEDPOL".

Studia przeznaczone są dla pracowników, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie ochrony środowiska, dla kadry urzędów administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, instytucji ochrony środowiska. Doradca d/s ochrony środowiska to zawód przyszłości - niezależny specjalista, ekspert z dziedziny ochrony środowiska doradca wójta, burmistrza, starosty, dyrektora, prezesa firmy. Dla osób chętnych istnieje możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów:
Pełnomocnik ds. Gospodarowania Odpadami (opłata 400zł). Słuchacze otrzymują certyfikat Instytutu Edukacji Europejskiej w języku polskim i niemieckim.

Certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskiem wg normy PN EN ISO 14001 - zarządzanie ochroną środowiska (opłata 250 zł). Proponujemy też możliwość odbycia szkoleń w Niemczech z zakresu zarządzania ochroną środowiska, które będą dofinansowane przez Fundację Współpracy Polsko - Niemieckiej w Warszawie.

Uczelnia specjalizuje się w kształceniu kierowników i specjalistów zarządzania. Przygotowujemy do kompetentnego i sprawnego kierowania przedsiębiorstwem /firmą/, a także kształcimy specjalistów w zakresie diagnozowania, planowania, formułowania polityki i strategii firmy, różnorodnych funkcji marketingowych, motywacyjnych i organizatorskich oraz w zakresie przygotowywania i wprowadzania zmian w firmie.

Wszystkie rodzaje studiów podyplomowych kończą się napisaniem pracy dyplomowej, a absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

1. Odpis dyplomu wyższej uczelni
2. Dwa zdjęcia
3. Wypełniony kwestionariusz osobowy
4. Kopia dowodu wpłaty pierwszej raty

Szczególowych informacji udziela Sekretariat Instytutu Edukacji Europejskiej.
Tel. 0-22-33-17-600, fax 0-22-33-17-637
e-mail: szkolenia@sedpol.com.pl
www.sedpol.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Szczególowych informacji udziela Sekretariat Instytutu Edukacji Europejskiej.
Tel. 0-22-33-17-600, fax 0-22-33-17-637
e-mail: szkolenia@sedpol.com.pl
www.sedpol.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
01-204 Warszawa, ul Siedmiogrodzka 3A
tel.(022) 862-32-24, fax (022) 862-32-47

SEKRETARIAT

czynny w godzinach:
poniedziałek - czwartek 9:00 - 15:45
piątek 9:00 - 19:00
sobota 9:00 - 13:00


DZIEKANAT

czynny w godzinach:
poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00
sobota 10:00 - 13:00