Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

ul.Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 862-32-24, (022) 862-33-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Menedżer Jakości w Placówkach Ochrony Zdrowia

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Zarządzanie jakością usług zdrowotnych jest zagadnieniem, które w coraz większym stopniu angażuje środowiska medyczne. Rosnący wpływ na pozycję konkurencyjną ośrodków medycznych ma jakość świadczonych usług. Przed placówkami ochrony zdrowia stoją nowe zadania, których realizacja wymaga wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000. Mając powyższe na względzie MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP przy współpracy z Warszawską Szkołą Zarządzania Szkołą Wyższą, uruchamia Studia Podyplomowe nt.: "Menedżer jakości w placówkach ochrony zdrowia".

Uczelnia specjalizuje się w kształceniu kierowników i specjalistów zarządzania. Przygotowujemy do kompetentnego i sprawnego kierowania przedsiębiorstwem /firmą/, a także kształcimy specjalistów w zakresie diagnozowania, planowania, formułowania polityki i strategii firmy, różnorodnych funkcji marketingowych, motywacyjnych i organizatorskich oraz w zakresie przygotowywania i wprowadzania zmian w firmie.

Wszystkie rodzaje studiów podyplomowych kończą się napisaniem pracy dyplomowej, a absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
- Na studia przyjmowani są absolwenci wyższych uczelni posiadający tytuł magistra lub inżyniera(licencjata) wg kolejności zgłoszeń - ilość miejsc ograniczona;
- Złożenie wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego. Zgłoszenie dostępne jest w Sekretariacie Studiów lub w Internecie http://www.pmgroup.pl;
- Złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- Złożenie życiorysu oraz dostarczenie dwóch zdjęć;
- Przedstawienie dowodu uiszczenia czesnego.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabory prowadzone są:

- na semestry letnie: do 28.II
- na semestry zimowe: do 30.IX

Opłaty

AAzwiń
Czesne za studia wynosi:
- 4790 zł przy jednorazowej wpłacie
- 2500 zł + 2490 przy rozłożeniu na 2 raty

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
01-204 Warszawa, ul Siedmiogrodzka 3A
tel.(022) 862-32-24, fax (022) 862-32-47

SEKRETARIAT

czynny w godzinach:
poniedziałek - czwartek 9:00 - 15:45
piątek 9:00 - 19:00
sobota 9:00 - 13:00


DZIEKANAT

czynny w godzinach:
poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00
sobota 10:00 - 13:00