Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

ul.Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 862-32-24, (022) 862-33-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Menedżer Jakości w Jednostkach Administracji Publicznej

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Obecnie przed Urzędami Administracji Publicznej stoją nowe zadania, których realizacja wymaga wdrożenia w urzędach systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy 1S09001:2000. Mając powyższe na względzie oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom urzędów, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP przy współpracy z Warszawską Szkołą Zarządzania Szkołą Wyższą, uruchamia Studia Podyplomowe nt.: "Menedżer jakości w jednostkach administracji publicznej".

Uczelnia specjalizuje się w kształceniu kierowników i specjalistów zarządzania. Przygotowujemy do kompetentnego i sprawnego kierowania przedsiębiorstwem /firmą/, a także kształcimy specjalistów w zakresie diagnozowania, planowania, formułowania polityki i strategii firmy, różnorodnych funkcji marketingowych, motywacyjnych i organizatorskich oraz w zakresie przygotowywania i wprowadzania zmian w firmie.

Wszystkie rodzaje studiów podyplomowych kończą się napisaniem pracy dyplomowej, a absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
- Na studia przyjmowani są absolwenci wyższych uczelni posiadający tytuł magistra lub inżyniera(licencjata) wg kolejności zgłoszeń - ilość miejsc ograniczona;
- Złożenie wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego. Zgłoszenie dostępne jest w Sekretariacie Studiów lub w Internecie http://www.pmgroup.pl;
- Złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- Złożenie życiorysu oraz dostarczenie dwóch zdjęć;
- Przedstawienie dowodu uiszczenia czesnego.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabory prowadzone są:

- na semestry letnie: do 28.II
- na semestry zimowe: do 30.IX

Opłaty

AAzwiń
Czesne za studia wynosi:
- 4790 zł przy jednorazowej wpłacie
- 2500 zł + 2490 przy rozłożeniu na 2 raty

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
01-204 Warszawa, ul Siedmiogrodzka 3A
tel.(022) 862-32-24, fax (022) 862-32-47

SEKRETARIAT

czynny w godzinach:
poniedziałek - czwartek 9:00 - 15:45
piątek 9:00 - 19:00
sobota 9:00 - 13:00


DZIEKANAT

czynny w godzinach:
poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00
sobota 10:00 - 13:00