Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

ul.Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 862-32-24, (022) 862-33-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
WSZ-SW prowadzi trzyletnie (6 semestrów)studia licencjackie na kierunku ZARZĄDZANIE w systemie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym) w następujących specjalnościach:

- Zarządzanie przedsiębiorstwem,
- Zarządzanie jakością,
- Zarządzanie finansami,
- Zarządzanie personelem,
- Marketing,
- Zarządzanie biurem.
- Zarządzanie w administracji

Zajęcia są prowadzone w systemie stacjonarnym (dzienne), i niestacjonarnym (zaoczne i wieczorowe).

Wyboru specjalności dokonują studenci pod koniec IV semestru. W VI semestrze odbywają się praktyki zawodowe.

W specjalności Zarządzanie Jakością studenci realizują program zgodny z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania certyfikatów:

- auditor systemu zarządzania jakością
- pełnomocnik systemu zarządzania jakością

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci na studia licencjackie przyjmowani są na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, w oparciu o wymagany komplet dokumentów:
1. Świadectwo dojrzałości w oryginale
2. Podanie o przyjęcie na studia (formularz podania dostępny w Dziekanacie)
3. 3 fotografie (takie jak do dowodu osobistego)
4. Ankieta osobowa (wypełnia się na miejscu)
5. Umowa dotycząca odpłatności za studia (wypełnia się na miejscu)
6. Zobowiązanie do opłacania czesnego (formularz dostępny online i na miejscu)
7. Kserokopia dowodu osobistego
8. Dowód opłaty administracyjnej i miesięcznej raty czesnego

Opłaty

AAzwiń
Studia STACJONARNE:

Opłata za 1 semestr: 2400 zł (płatna jednorazowo)
lub w 2 ratach po 1250 zł lub płatna miesięcznie - 510zł/miesiąc

Studia NIESTACJONARNE:

Opłata za 1 semestr: 2100 zł (płatna jednorazowo)
lub w 2 ratach po 1150 zł lub płatna miesięcznie - 470zł/miesiąc

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
01-204 Warszawa, ul Siedmiogrodzka 3A
tel.(022) 862-32-24, fax (022) 862-32-47

SEKRETARIAT

czynny w godzinach:
poniedziałek - czwartek 9:00 - 15:45
piątek 9:00 - 19:00
sobota 9:00 - 13:00


DZIEKANAT

czynny w godzinach:
poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00
sobota 10:00 - 13:00