Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

ul.Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
woj.mazowieckie
tel. (23) 692 98 13 do 16
fax. (23) 692-53-98
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Filologia polska - studia magisterskie

Wydział: Wydział Filologii Polskiej

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA II STOPNIA: STACJONARNE I NIESTACJONARNE (2 LATA)
profil ogólnoakademicki
Specjalności:
dziennikarstwo kulturowe (dla licencjatów po studiach dziennikarskich)
komunikacja medialna (kontynuacja)
nauczycielska (dla licencjatów z uprawnieniami nauczycielskimi)

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
kwestionariusz osobowy - druk na stronie www.ah.edu.pl;
świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis/duplikat);
cztery aktualne fotografie jak do dowodu osobistego;
dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (studia drugiego stopnia: 250 zł);
dowód osobisty oraz czytelna kserokopia;
odpis ukończenia studiów wyższych;

Rekrutację na studia drugiego stopnia prowadzi:
BIURO REKTORA
ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
tel. (23) 692 98 13 do 16,
fax (23) 692 53 98
e-mail: rektorat@ah.edu.pl,
GG 7514140

Numer konta Uczelni:
Bank Pekao SA, Oddział w Pułtusku 46 1240 5282 1111 0000 4896 0964
Przy wpłacie na konto należy obowiązkowo podać nazwę kierunku studiów lub wydziału.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września 2012 r.

Opłaty

AAzwiń
Stacjonarne - 1400zł
Niestacjonarne - 3000zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Mickiewicza 36B
06-100 Pułtusk
tel./fax (23) 692 00 91, 692 97 06, 692 97 07
e-mail: filologia.polska@ah.edu.pl