Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

ul.Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
woj.mazowieckie
tel. (23) 692 98 13 do 16
fax. (23) 692-53-98
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: logopedyczne

Kategoria: Filologia polska

Czas trwania (semestry): 4
Wydział: Wydział Filologii Polskiej

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe kwalifikacyjne
Moduł kształcenia/przedmiot: wiedza teoretyczna oraz praktyczne umiejętności diagnozowania i usprawniania mowy i jej rozwoju (m.in. medyczne podstawy logopedii, elementy psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej, neuropsychologii, pedagogiki specjalnej, podstawowa wiedza o języku polskim, zaburzenia mowy, metody badań logopedycznych, diagnozowanie logopedyczne, praktyka logopedyczna).
Kariera: absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy w charakterze logopedy w placówkach oświatowych (w przedszkolach, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych), w placówkach służby zdrowia, a także przyjmować prywatnie.
mają trudności w czytaniu i pisaniu, zaburzeniami rozwoju mowy na tle dysfunkcji mózgowych.
Pracę tę logopeda może także wykonywać we własnym prywatnym gabinecie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
kwestionariusz osobowy - druk na stronie www.ah.edu.pl;
cztery aktualne fotografie jak do dowodu osobistego;
dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (studia podyplomowe: 200 zł);
dowód osobisty oraz czytelna kserokopia;
odpis ukończenia studiów wyższych;
audiogram (tylko studia podyplomowe logopedyczne).

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzą dziekanaty właściwych wydziałów.

Numer konta Uczelni:
Bank Pekao SA, Oddział w Pułtusku 46 1240 5282 1111 0000 4896 0964
Przy wpłacie na konto należy obowiązkowo podać nazwę kierunku studiów lub wydziału.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Od 1 czerwca do 30 września 2012 r.

Opłaty

AAzwiń
5800zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Mickiewicza 36B
06-100 Pułtusk
tel./fax (23) 692 00 91, 692 97 06, 692 97 07
e-mail: filologia.polska@ah.edu.pl