Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

ul.Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
woj.mazowieckie
tel. (23) 692 98 13 do 16
fax. (23) 692-53-98
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: dla polonistów z tytułem magistra dające uprawnienia nauczycielskie

Kategoria: Filologia polska

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Filologii Polskiej

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe kwalifikacyjne
Moduł kształcenia/przedmiot: dydaktyka literatury polskiej i języka polskiego, pedagogika, psychologia, techniki informatyczne, praktyki szkolne.
Kariera: absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego we wszystkich typach szkół.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
kwestionariusz osobowy - druk na stronie www.ah.edu.pl;
cztery aktualne fotografie jak do dowodu osobistego;
dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (studia podyplomowe: 200 zł);
dowód osobisty oraz czytelna kserokopia;
odpis ukończenia studiów wyższych;
audiogram (tylko studia podyplomowe logopedyczne).

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzą dziekanaty właściwych wydziałów.

Numer konta Uczelni:
Bank Pekao SA, Oddział w Pułtusku 46 1240 5282 1111 0000 4896 0964
Przy wpłacie na konto należy obowiązkowo podać nazwę kierunku studiów lub wydziału.
- dowód osobisty oraz jego czytelna kserokopia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Od 1 czerwca do 30 września 2012 r.

Opłaty

AAzwiń
3750zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Mickiewicza 36B
06-100 Pułtusk
tel./fax (23) 692 00 91, 692 97 06, 692 97 07
e-mail: filologia.polska@ah.edu.pl