Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

ul.Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
woj.mazowieckie
tel. (23) 692 98 13 do 16
fax. (23) 692-53-98
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Wydział: Wydział Historyczny

Dziekant/sekretariat

AAzwiń
ul. Mickiewicza 36B
06-100 Pułtusk
tel. (23) 692 80 19, 692 97 20, 692 97 22, 692 97 23
fax (23) 692 97 29
e-mail: historia@ah.edu.pl