Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

ul.Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
woj.mazowieckie
tel. (23) 692 98 13 do 16
fax. (23) 692-53-98
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika - studia magisterskie

Wydział: Wydział Pedagogiczny

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA II STOPNIA: STACJONARNE I NIESTACJONARNE (2 LATA)
profil ogólnoakademicki
Specjalności nauczycielskie:
dydaktyka języków obcych (studia niestacjonarne dla nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego)
edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna)
edukacja elementarna z nauczaniem języka obcego (studia niestacjonarne dla nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego)
oligofrenopedagogika
Specjalności nienauczycielskie:
doradztwo zawodowe i personalne
edukacja dla bezpieczeństwa
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i rodzinna
pedagogika w zakresie ogólnym
pedagogika zdrowia - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (dla absolwentów studiów pielęgniarskich I stopnia)
profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
kwestionariusz osobowy - druk na stronie www.ah.edu.pl;
świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis/duplikat);
cztery aktualne fotografie jak do dowodu osobistego;
dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (studia drugiego stopnia: 250 zł);
dowód osobisty oraz czytelna kserokopia;
odpis ukończenia studiów wyższych;

Rekrutację na studia drugiego stopnia prowadzi:
BIURO REKTORA
ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
tel. (23) 692 98 13 do 16,
fax (23) 692 53 98
e-mail: rektorat@ah.edu.pl,
GG 7514140

Numer konta Uczelni:
Bank Pekao SA, Oddział w Pułtusku 46 1240 5282 1111 0000 4896 0964
Przy wpłacie na konto należy obowiązkowo podać nazwę kierunku studiów lub wydziału.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września 2012 r.

Opłaty

AAzwiń
Stacjonarne - 1400zł
Niestacjonarne -
Specjalności:
- dydaktyka języków obcych - 3100zł
- edukacja elementarna z nauczaniem języka obcego - 3100zł
- pozostałe specjalności 3000zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Mickiewicza 36B
06-100 Pułtusk
tel./fax (23) 692 51 42, 692 08 83, 692 97 11 do 14
e-mail: pedagogika@ah.edu.pl