Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

ul.Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
woj.mazowieckie
tel. (23) 692 98 13 do 16
fax. (23) 692-53-98
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe kwlaifikacyjne
Moduł kształcenia/przedmiot: pedagogika i podstawowe nauki współdziałające, opieka i wychowanie dziecka w wieku poniemowlęcym, podstawy higieny wieku dziecięcego, żywienie dziecka, stymulowanie rozwoju dziecka, inspirowanie jego aktywności i kreatywności z uwzględnieniem indywidualnego rytmu i tempa rozwoju.
Kariera: absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy w charakterze nauczyciela w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także w charakterze opiekuna-wychowawcy w placówkach opieki doraźnej takich jak świetlice, kluby i ogniska dziecięce, domy wczasów dziecięcych, sanatoria, szpitale.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
kwestionariusz osobowy - druk na stronie www.ah.edu.pl;
cztery aktualne fotografie jak do dowodu osobistego;
dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (studia podyplomowe: 200 zł);
dowód osobisty oraz czytelna kserokopia;
odpis ukończenia studiów wyższych;
audiogram (tylko studia podyplomowe logopedyczne).

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzą dziekanaty właściwych wydziałów.

Numer konta Uczelni:
Bank Pekao SA, Oddział w Pułtusku 46 1240 5282 1111 0000 4896 0964
Przy wpłacie na konto należy obowiązkowo podać nazwę kierunku studiów lub wydziału.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Od 1 czerwca do 30 września 2012 r.

Opłaty

AAzwiń
3750 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Mickiewicza 36B
06-100 Pułtusk
tel./fax (23) 692 51 42, 692 08 83, 692 97 11 do 14
e-mail: pedagogika@ah.edu.pl