Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

ul.Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
woj.mazowieckie
tel. (23) 692 98 13 do 16
fax. (23) 692-53-98
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: ekonomika i organizacja turystyki i rekreacji (3 semestry)

Kategoria: Turystyka i rekreacja

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Zamiejscowy Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe kwalifikacyjne
Moduł kształcenia/przedmiot: jak wyżej, a ponadto: formy i metody rekrutacji do szkół zawodowych, metodyka nauczania przedmiotów zawodowych z turystyki i hotelarstwa, praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie turystycznym, organizacja i prowadzenie egzaminów z przedmiotów zawodowych.
Kariera: absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w zawodzie nauczyciela przedmiotów zawodowych w szkołach średnich i policealnych z zakresu turystyki, hotelarstwa, gastronomii, rekreacji, ustawowo zobowiązanych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
kwestionariusz osobowy - druk na stronie www.ah.edu.pl;
cztery aktualne fotografie jak do dowodu osobistego;
dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (studia podyplomowe: 200 zł);
dowód osobisty oraz czytelna kserokopia;
odpis ukończenia studiów wyższych;
audiogram (tylko studia podyplomowe logopedyczne).

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzą dziekanaty właściwych wydziałów.

Numer konta Uczelni:
Bank Pekao SA, Oddział w Pułtusku 46 1240 5282 1111 0000 4896 0964
Przy wpłacie na konto należy obowiązkowo podać nazwę kierunku studiów lub wydziału.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września 2012 r.

Opłaty

AAzwiń
3600zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Kraszewskiego 8A
06-400 Ciechanów
tel. (23) 673 95 88, 692 97 55
fax. (23) 672 94 56
e-mail:turystyka@ah.edu.pl