Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

ul.Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
woj.mazowieckie
tel. (23) 692 98 13 do 16
fax. (23) 692-53-98
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: ekonomika i organizacja turystyki i rekreacji (2 semestry)

Kategoria: Turystyka i rekreacja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Zamiejscowy Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe doskonalące
Moduł kształcenia/przedmiot: organizacja i zarządzanie turystyką, marketing w turystyce i rekreacji, rynek turystyczny i hotelarski, ekonomika, rachunkowość i system podatkowy w turystyce i hotelarstwie, prawo w turystyce, produkt turystyczny, informacja turystyczna, technologie informatyczne, spotkania z przedstawicielami branży turystycznej.
Kariera: absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy przy wdrażaniu i realizacji ustawy o usługach turystycznych w administracji państwowej i samorządowej, do obsługi obiektów hotelarskich, do pracy w organizacjach turystycznych, do planowania i realizacji wypoczynku w zakładach pracy, przy obsłudze imprez sportowych, np. EURO 2012, oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystyczno-hotelarskiej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
kwestionariusz osobowy - druk na stronie www.ah.edu.pl;
cztery aktualne fotografie jak do dowodu osobistego;
dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (studia podyplomowe: 200 zł);
dowód osobisty oraz czytelna kserokopia;
odpis ukończenia studiów wyższych;
audiogram (tylko studia podyplomowe logopedyczne).

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzą dziekanaty właściwych wydziałów.

Numer konta Uczelni:
Bank Pekao SA, Oddział w Pułtusku 46 1240 5282 1111 0000 4896 0964
Przy wpłacie na konto należy obowiązkowo podać nazwę kierunku studiów lub wydziału.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września 2012 r.

Opłaty

AAzwiń
3750zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Kraszewskiego 8A
06-400 Ciechanów
tel. (23) 673 95 88, 692 97 55
fax. (23) 672 94 56
e-mail:turystyka@ah.edu.pl