Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

ul.Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
woj.mazowieckie
tel. (23) 692 98 13 do 16
fax. (23) 692-53-98
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Politologia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Politycznych

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA: STACJONARNE I NIESTACJONARNE (3 LATA)
profil ogólnoakademicki
Specjalności:
dziennikarstwo telewizyjne
marketing i reklama
współpraca międzynarodowa
zarządzanie bezpieczeństwem

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
kwestionariusz osobowy - druk na stronie www.ah.edu.pl;
świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis/duplikat);
cztery aktualne fotografie jak do dowodu osobistego;
dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (studia pierwszego stopnia: 250 zł);
dowód osobisty oraz czytelna kserokopia;

Rekrutację na studia pierwszego stopnia prowadzi:
BIURO REKTORA
ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
tel. (23) 692 98 13 do 16,
fax (23) 692 53 98
e-mail: rektorat@ah.edu.pl,
GG 7514140

Numer konta Uczelni:
Bank Pekao SA, Oddział w Pułtusku 46 1240 5282 1111 0000 4896 0964
Przy wpłacie na konto należy obowiązkowo podać nazwę kierunku studiów lub wydziału.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września 2012 r.

Opłaty

AAzwiń
Stacjonarne - 1400zł
Niestacjonarne - 3500zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Spacerowa 7
06-102 Pułtusk
tel. (23) 692 98 56 do 58, 692 98 62
fax (23) 692 18 07
e-mail: politologia@ah.edu.pl