Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie

ul.Karmelicka 32, 31-128 Kraków
woj.małopolskie
tel. 12 633 09 21, kom. 517 517 002
fax. (12) 633-08-53
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Finanse i rachunkowość - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Uczelnia prowadzi studia I-go stopnia (licencjackie) na kierunku Finanse i Rachunkowość w trybie stacjonarnym (dziennym - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku), oraz niestacjonarnym (zaocznym - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie) z następującymi specjalnościami:

- Finanse przedsiębiorstw
- Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
- Rachunkowość i controling
- Zarządzanie finansami w e-biznesie
- Finanse międzynarodowe
- Handel i zarządzanie sprzedażą
- Administracja i gospodarka publiczna
- Deweloperstwo i zarządzanie nieruchomościami
- Rachunkowość i podatki
- Inżynieria finansowa
- Marketing w finansach
- Finanse ochrony zdrowia


Absolwent studiów I stopnia - może kontynuować naukę na studiach II stopnia - magisterskich. Realizowane w toku studiów przedmioty przygotowują studentów do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych. Powodują, że absolwenci nabywają umiejętności niezbędne do zaistnienia i dalszego funkcjonowania na rynku pracy. Ponadto powodują, że absolwent staje się konkurencyjny w stosunku do absolwentów innych uczelni. Wykorzystując opanowaną wiedzę i nabyte praktyczne umiejętności studenci Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie stają się cennym nabytkiem przedsiębiorstw i instytucji finansowych jak i również z powodzeniem są wykwalifikowanymi managerami własnych firm i przedsiębiorstw. Każdy student podczas nauki w WSU otrzymuje pomoc opiekuna i konsultacje u psychologa uczelni w ramach dostosowywania jego potrzeb do wyboru profilu kształcenia.

E-LEARNING

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie idzie z duchem czasu i stawia na nauczanie poprzez wirtualne platformy edukacyjne. Dzięki temu wprowadziliśmy studia w trybie e-Learning, distance learning i nowość Bleanded Learning (70% wykładów on-line i 30% na Uczelni) Te tryby nauki pozwalają studentom na maksymalny komfort i wygodę studiowania w Wyższej Szkole Ubezpieczeń w Krakowie. Posiadamy nowoczesną platformę do prowadzenia tego typu zajęć. Wszelkie notatki odchodzą już do lamusa! Materiały z wykładów i ćwiczeń pod ręką, dostępne 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu! E-Learning pozwala na maksymalne obniżenie kosztów studiowania poprzez wyeliminowanie kosztów dojazdu i zakwaterowania.

ZALETY E-LEARNINGU

- swoboda czasowa można się uczyć wtedy, kiedy dysponuje się czasem, a nie wtedy, gdy akurat odbywa się kurs czy zajęcia: wcześnie rano, późno w nocy, kiedy tylko się chce bez żadnych limitów. To wielki komfort i wygoda.

- lepsze dopasowanie programu nauczania do potrzeb studenta stale udoskonalany program szkoleniowy dzięki informacjom od osób które ukończyły dany kurs daje gwarancję zaspokojenia potrzeby poszerzania wiedzy i pewność przystępności materiałów.

- urozmaicona nauka dzięki zastosowaniu technik multimedialnych i innych, nie tylko ustnych, form przekazywania wiadomości i wiedzy. Dzięki temu bez przeszkód można np. obejrzeć jakieś nagranie ponownie, jeszcze raz przećwiczyć określone zadanie. W bazach platform e-learningowych znajdują się liczne teksty do czytania i zadania z nimi związane jak i prace pisemne, na których wykonywanie często nie ma czasu w trakcie tradycyjnych zajęć.

- nieograniczone możliwości powtarzania poznanych zagadnień, wracania do wybranych partii materiału i przeprowadzania powtórek we własnym tempie. Ćwiczenie wymowy poprzez nagrywanie swoich wypowiedzi, odsłuchiwanie ich i szlifowanie brzmienia głosek w systemach e-learningowych to czysta przyjemność i komfort.

- e-learning pozwala pokonać strach, tremę i nieśmiałość, które mogłyby się pojawić w tradycyjnej grupie, zwłaszcza gdyby znalazły się w niej osoby mające poczucie niedopasowania do reszty grupy na przykład ze względu na wiek lub brak wiary we własne możliwości.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rozpoczęła się rekrutacja na studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na nowy rok akademicki 2016/2017!

Dla osób, które zapiszą się na studia w okresie od czerwca do października 2016 uczelnia przewiduje promocje:

- gwarancja najniższego czesnego - Wyższa Szkoła Ubezpieczeń gwarantuje najniższe czesne na studiach ekonomicznych przez cały okres studiów w przypadku uzyskania od kandydata na studia informacji o niższym czesnym na kierunku ekonomicznym na którejkolwiek z uczelni położonej na terenie Krakowa, Kanclerz uczelni obniża wysokość czesnego do tej kwoty + 10% rabat od tej wysokości czesnego, na cały okres trwania studiów.

-brak opłaty rekrutacyjnej - zapis na studia nie wiąże się z żadną opłatą


-15% rabatu od wysokości czesnego dla członków rodzin studentów uczelni

Zasady rekrutacji:

Kryteria kwalifikacji:
Warunkiem przyjęcia na studia jest zdany pozytywnie egzamin dojrzałości, oraz spełnienie wymogów rekrutacyjnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymogi rekrutacyjne:
1. Przedstawienie świadectwa dojrzałości, jako dowodu pozytywnego zdania egzaminu maturalnego i dowodu osobistego
2. Dostarczenie do Dziekanatu uczelni kompletu wymaganych dokumentów:
- oryginału, lub odpisu świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej
- kopii dowodu osobistego
- 4 fotografii o wymiarach 35 x 45 mm

Spełnienie powyższych warunków skutkuje uzyskaniem pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej i przyjęciem na studia.

Adres: ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków
Telefon: 12 633 09 21 (informacje na temat rekrutacji)
Kom.: 517 517 002
mail: rekrutacja@wsu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Terminy wpisu na studia: Zapisy kandydatów trwają od 1 czerwca do 1 października 2016 roku.

Opłaty

AAzwiń
Proponujemy szereg udogodnień finansowych i ulg w uiszczaniu kosztów czesnego. Sprawdź naszą ofertę edukacyjną i promocyjną oraz koszty z tym związane.

Maksymalnie obniżyliśmy czesne dla studentów WSU i uczelni współpracujących ! Obecnie Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie proponuje studentom NAJNIŻSZE czesne w Krakowie! Jeśli student znajdzie tańsze studia na rynku Krakowskich uczelni jego czesne zostanie obniżone o dodatkowe 15%!

Czesne

Opłata w systemie:

- MIESIĘCZNYM: stacjonarne - 390 zł, niestacjonarne - 370 zł
- SEMESTRALNYM: stacjonarne - 2000 zł, niestacjonarne - 1900 zł
- ROCZNYM: stacjonarne - 4290 zł, niestacjonarne - 4070 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat szkoły

ul. Karmelicka 32
31-128, Kraków

E-mail: dziekanat@wsu.pl
Telefon: 12 633 09 21 sekretariat
Faks: 12 633 0921

Godziny przyjęć stron przez dziekanat:

- poniedziałek-piątek: od 09.00 do 17.00
- sobota: od 10.00 do 14.00