Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie

ul.Karmelicka 32, 31-128 Kraków
woj.małopolskie
tel. 12 633 09 21, kom. 517 517 002
fax. (12) 633-08-53
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Prawo Pracy

Kategoria: BHP

Czas trwania (semestry): 4

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie na studia podyplomowe:

1. Wypełniony kwestionariusz dla studiów podyplomowych.
2. Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, albo jego odpis.
3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie studiów.
4. Cztery fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5.
5. Kserokopia Dowodu Tożsamości

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja ciągła.

Studia są uruchamiane pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat szkoły

ul. Karmelicka 32
31-128, Kraków

E-mail: dziekanat@wsu.pl
Telefon: 12 633 09 21 sekretariat
Faks: 12 633 0921

Godziny przyjęć stron przez dziekanat:

- poniedziałek-piątek: od 09.00 do 17.00
- sobota: od 10.00 do 14.00