Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Integracja europejska

Kategoria: Europeistyka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Filologiczno - Historyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wymaga przygotowania merytorycznego zwłaszcza kadr administracji publicznej, pracowników wymiaru sprawiedliwości, pracowników spółek, przedsiębiorstw oraz innych instytucji. Opracowany program studiów podyplomowych ma na celu kształcenie osób zainteresowanych problematyką prawa europejskiego, także tych którzy w codziennej pracy będą musieli stosować prawo europejskie.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich lub zawodowych (licencjat).
Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom merytorycznej wiedzy o historii Unii Europejskiej, instytucjach, prowadzonej polityce oraz prawie unijnym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
Al. Armii Krajowej 36a
tel. 034-361-14-25
e-mail: wfh@ajd.czest.pl
http://www.wfh.ajd.czest.pl