Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Studia z zakresu dydaktyki języka polskiego i ścieżek edukacyjnych w gimnazjum

Kategoria: Filologia polska

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Filologiczno - Historyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe z zakresu dydaktyki języka polskiego i ścieżek edukacyjnych w gimnazjum.

Studia przeznaczone są dla czynnych nauczycieli języka polskiego, absolwentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunku filologia polska.

Uzyskane kwalifikacje - uprawnienie do prowadzenia zajęć z języka polskiego w gimnazjum.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
Al. Armii Krajowej 36a
tel. 034-361-14-25
e-mail: wfh@ajd.czest.pl
http://www.wfh.ajd.czest.pl