Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja dla bezpieczeństwa

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Filologiczno - Historyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest pedagogiczno-dydaktyczne i merytoryczne przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, nowego w podstawie programowej przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, również z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym przede wszystkim:

- pracowników oświaty zainteresowanych funkcją nauczyciela przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa zgodnie z nową Podstawą Programową,

- nauczycieli- wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, w których występują zagrożenia bezpieczeństwa lub ich występowanie jest prawdopodobne,

- pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz funkcjonariuszy służb publicznych, w gestii których znajduje się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa (bezpieczeństwa szkolnego).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
Al. Armii Krajowej 36a
tel. 034-361-14-25
e-mail: wfh@ajd.czest.pl
http://www.wfh.ajd.czest.pl