Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kategoria: BHP

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Opis kierunku

AAzwiń
Studia Podyplomowe w zakresie BHP są odpowiedzią na wymagania stawiane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 (Dz. U. Nr 246 z 2004 r. poz. 2468) w sprawie służb BHP, według którego od 1 lipca 2005 roku pracownikami na stanowiskach starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw BHP mogą być m.in. osoby, które ukończyły studia podyplomowe w tym zakresie. Absolwenci zdobędą więc uprawnienia do objęcia w/w stanowisk i będą potrafili skutecznie pomóc przedsiębiorstwom w przygotowaniu do polskich i unijnych procedur regulujących obszar BHP.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, zgodne z Rozporządzeniem nr 472 Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U. Nr 103, poz. 472) w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Studia realizowane są w systemie niestacjonarnym i trwają dwa semestry. Zajęcia rozpoczynają się w lutym 2010 r. i prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Edukacji Technicznej i Informatycznej, Instytutu Fizyki, Instytutu Chemii i Ochrony Środowiska oraz Instytutu Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie jak również przez praktyków i specjalistów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

Zajęcia będą zorganizowane w postaci wykładów, konwersatoriów, zajęć terenowych i laboratoriów, podczas których wykładowcy zastosują nowoczesne formy przekazu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 1650 zł (możliwa płatność w dwóch ratach)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
Al. Armii Krajowej 13/15
tel. 034-361-21-79
e-mail: wmp@ajd.czest.pl