Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja internetowa

Kategoria: Edukacja techniczno-informatyczna

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich o dowolnym kierunku i specjalizacji. Adresowane są głównie do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Celem studiów jest: uzyskane umiejętności swobodnego poruszania się w sieciach Internetu i bezproblemowe wykorzystywanie we wszelkich korespondencjach poczty e-mail, zarówno w Polsce jak i na Świecie; poznanie internetowego języka angielskiego; tworzenie własnych stron www. w Internecie; wykorzystanie w pracy na stronach Internetu i poczty e-mail komputerowych programów multimedialnych (Windows, Edytory tekstów WORD, bazy danych EXCEL i programy graficzne).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
Al. Armii Krajowej 13/15
tel. 034-361-21-79
e-mail: wmp@ajd.czest.pl