Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Technika w nauczaniu

Kategoria: Edukacja techniczno-informatyczna

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przeznaczone są dla nauczycieli z wykształceniem akademickim licencjackim lub magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym (oraz studentów V roku studiów magisterskich).
Cel studiów uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do nauczania techniki w szkole podstawowej i gimnazjum, a także przygotowanie do wykorzystania informatyki w nauczaniu przedmiotów technicznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, także absolwentów studiów humanistycznych. Z uwagi na duże zainteresowanie Studiami Podyplomowymi "Technika w nauczaniu" absolwentów studiów humanistycznych, do programu studiów został dołożony dodatkowy blok programowy matematyka - fizyka dla ww. absolwentów, co umożliwia zainteresowanym podjęcie studiów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
Al. Armii Krajowej 13/15
tel. 034-361-21-79
e-mail: wmp@ajd.czest.pl