Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Fizyka z elemantami technologii informacyjnych

Kategoria: Fizyka

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe Fizyka z elementami Technologii Informacyjnych (dawniej: Fizyka z Informatyką) przeznaczone są głównie dla nauczycieli - absolwentów kierunków ścisłych wyższych uczelni technicznych, pedagogicznych i uniwersytetów.

Celem ich jest nadanie nowych kwalifikacji, lub doskonalenie (w zależności od podstawowego kierunku wykształcenia) w zakresie FIZYKI oraz (opcjonalnie) TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ. Studia mają interdyscyplinarny charakter i uwypuklają szczególnie te elementy, które są wspólne dla obu dyscyplin. Istnieje możliwość ukończenia studiów w jednym z dwu profili.

FIZYKA trzy-semestralny, wspólny dla wszystkich blok przedmiotów obejmujący 350 godzin wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i seminariów. Studia spełniają wymogi kwalifikacyjne w zakresie fizyki.

FIZYKA + TECHNOLOGIA INFORMACYJNA kurs cztero-semestralny, 520 godzin (ścieżka nauczania fizyka + dodatkowe zajęcia na trzecim semestrze i cały czwarty semestr). Studia spełniają wymogi kwalifikacyjne w zakresie fizyki oraz technologii informacyjnej (część przedmiotów ma interdyscyplinarny charakter).

Istnieje możliwość wyboru tego profilu po drugim semestrze.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
Al. Armii Krajowej 13/15
tel. 034-361-21-79
e-mail: wmp@ajd.czest.pl