Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Fizyka z informatyką

Kategoria: Fizyka

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe Fizyka z Informatyką przeznaczone są głównie dla nauczycieli - absolwentów kierunków ścisłych wyższych uczelni pedagogicznych, technicznych i uniwersytetów. Celem ich jest nadanie nowych kwalifikacji, lub doskonalenie (w zależności od podstawowego kierunku wykształcenia) w zakresie w/w przedmiotów. Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter studia dają możliwość nie tylko poznania aktualnego stanu wiedzy w zakresie tych przedmiotów, lecz stwarzają szansę śledzenia rozwoju nauki in statu nascendi.

Informatyka, od chwili swoich narodzin była w znacznej mierze tworzona dla potrzeb fizyki i poprzez fizyków. Te żywe związki przetrwały do dziś - czego dowodem jest choćby powstanie i późniejsza praktyczna realizacja koncepcji internetu w europejskim ośrodku badań jądrowych CERN, a także spektakularne osiągnięcia fizyki komputerowej. W trakcie całego, trzy-semestralnego toku studiów staramy się te związki ukazać. Nie mniej ważne jest też uwypuklenie dydaktycznej roli technik komputerowych w nauczaniu fizyki i innych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Studenci mają do wyboru trzy ścieżki nauczania. Są to:

PROFIL OGÓLNY - wspólny dla wszystkich, obejmujący 300 godzin wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i seminariów z zakresu podstaw fizyki, informatyki, metodyki nauczania i przedmiotów interdyscyplinarnych.
Profil ten można poszerzyć o jedną lub dwie dodatkowe specjalizacje:

FIZYKA w SZKOLE - 50 godzin.

INFORMATYKA - 50 godzin.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
Al. Armii Krajowej 13/15
tel. 034-361-21-79
e-mail: wmp@ajd.czest.pl