Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ochrona środowiska z elementami ekologii

Kategoria: Ochrona środowiska

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunków związanych z ochroną środowiska i ekologią: biologii, chemii, fizyki, geografii, wychowania technicznego jak również inżynierii sanitarnej czy budownictwa lądowego o specjalnościach ukierunkowanych na ochronę środowiska i ekologię.

Uzyskane kwalifikacje - przygotowanie do realizacji ścieżek edukacyjnych: ekologicznej i prozdrowotnej w szkołach, dostarczenie wiedzy z zakresu funkcjonowania ekosystemów, form i sposobów ochrony środowiska. Zainteresowani słuchacze mogą dodatkowo starać się o uzyskanie międzynarodowego certyfikatu "The Baltic University Programme".

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
Al. Armii Krajowej 13/15
tel. 034-361-21-79
e-mail: wmp@ajd.czest.pl