Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ochrona środowiska - studia magisterskie

Wydział: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Opis kierunku

AAzwiń
Ochrona Środowiska

Studia 2 - letnie magisterskie uzupełniajace stacjonarne i niestacjonarne (dzienne i zaoczne)

Specjalność:

- analiza środowiskowa
- ekologiczne aspekty ochrony środowiska

Ochrona Środowiska

Studia 2 - letnie magisterskie uzupełniajace stacjonarne (dzienne) dla absolwentów AJD kierunku Biotechnologii studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Specjalność:

- biotechnologia w ochronie środowiska

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia I i II stopnia ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) rejestrują się przez stronę www.rekrutacja.ajd.czest.pl z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z możliwością drukowania.

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualny numer konta, na które należy dokona wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia.

Kandydaci na studia I i II stopnia umieszczeni na liście jako zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne lub niestacjonarne po ogłoszeniu przez Komisję Rekrutacyjną tej listy winni złożyć w ciągu 7 dni następujące dokumenty:

- Wydrukowany i podpisany formularz podania
- Oryginal swiadectwa ukonczenia szkoly sredniej
- Kserokopia dowodu osobistego
- Dowód wplaty z tytulu ubiegania sie przyjecie na studia
- Trzy fotografie o wymiarze 37x52mm bez nakrycia glowy na jasnym tle oraz jedna w formie elektronicznej (JPG)
- Kandydaci na studia II stopnia skladaja dyplom studiów I stopnia wraz z suplementem

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście zakwalifikowanych do przyjęcia), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w Internecie, swoją pozycję na liście rankingowej i czy został zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
01.06.2011r. 15.07.2011r - Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia.

18.07.2011r. 19.07.2011r - Egzaminy ustne, egzaminy sprawnościowe i praktyczne oraz rozmowy kwalifikacyjne.

21.07. 2011 r. - Ogłoszenie wyników kwalifikacji.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
Al. Armii Krajowej 13/15
tel. 034-361-21-79
e-mail: wmp@ajd.czest.pl