Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Komunikacja społeczna, negocjacje i mediacje

Kategoria: Komunikacja społeczna

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Pedagogiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich, pragnących podwyższyć swoje kompetencje psychospołeczne poprzez doskonalenie praktycznych umiejętności psychologicznych.

Celem studiów jest przygotowanie odpowiedniej liczby osób posiadających kwalifikacje zarówno w zakresie wiedzy, jak i praktycznych umiejętności pozwalających na prawidłową komunikację społeczną, rozwiązywanie konfliktów i pogłębienie rozumienia procesu negocjacji i mediacji.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
tel. 034-378-42-97
e-mail: wp@ajd.czest.pl
http://www.wp.ajd.czest.pl