Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Przygotowanie do pracy edukatorskiej

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Jest to oferta dla osób:

- pragnących nabyć lub podnieść swoje kompetencje psychologiczne, społeczne i metodyczne niezbędne w kształceniu ludzi dorosłych;
- zainteresowanych zdobyciem kompetencji pozwalających na wypełnianie funkcji edukatora (eksperta, konsultanta, informatora, doradcy, animatora, powiernika);
- pragnących nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne kadrze kierowniczej i pracownikom ośrodków kształcenia dorosłych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
tel. 034-378-42-97
e-mail: wp@ajd.czest.pl
http://www.wp.ajd.czest.pl