Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia skierowane są przede wszystkim do osób pracujących w publicznych służbach zatrudnienia i niepublicznych instytucjach rynku pracy tj. wojewódzkie urzędy pracy, powiatowe urzędy pracy, instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy jak również w jednostkach administracji państwowej i w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych jednostkach sektora publicznego. Kierunek może zainteresować pracowników działu HR pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Ukończenie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy daje też możliwość zmiany dotąd posiadanych kwalifikacji.

Zajęcia realizowane są w trakcie zjazdów odbywających się w soboty i niedziele, prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów dyplomowych, zakończonych egzaminami semestralnymi i obroną pracy dyplomowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór trwa od 15.IV do 20.IX 2010 roku

Opłaty

AAzwiń
1 000 1 300 zł (w zależności od ilości osób w grupie) - istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
tel. 034-378-42-97
e-mail: wp@ajd.czest.pl
http://www.wp.ajd.czest.pl