Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Praca socjalna i organizacja pomocy społecznej

Kategoria: Socjologia i Praca socjalna

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Pedagogiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Program studiów zawiera kompendium wiedzy niezbędnej organizatorom pomocy społecznej. Studia mają służyć przygotowaniu kadry do kierowania placówkami służb społecznych, szczególnie w zakresie:

- umiejętności oceny potrzeb- diagnozy,
- planowania interwencji,
- podejmowanie decyzji,
- określania priorytetów w zarządzaniu zasobami w pomocy społecznej,
- opracowywania innowacyjnych projektów socjalnych adekwatnych do potrzeb klientów,
- tworzenie lokalnych strategii i programów rozwiązywania problemów społecznych,
- superwizji i ewaluacji w pomocy społecznej.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjacki lub magisterski, przy czym preferowane są osoby mające wykształcenie w zakresie pedagogiki, pracy socjalnej, polityki społecznej, psychologii, socjologii lub teologii oraz są czynnymi pracownikami placówek socjalnych.

Każdy z uczestników Studium realizuję 280 godzin zajęć dydaktycznych. Ukończenie studiów jest równoznaczne z uzyskaniem, specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej.
Zjazdy będą odbywać się co dwa tygodnie.Dobór kadry uwzględnił przede wszystkim osoby posiadające, oprócz wiedzy teoretycznej, także doświadczenie praktyczne. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
tel. 034-378-42-97
e-mail: wp@ajd.czest.pl
http://www.wp.ajd.czest.pl