Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Przygotowanie specjalistów do wdrażania reformy systemu profilaktyki i opieki

Kategoria: Zdrowie publiczne

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Przygotowanie specjalistów do wdrażania reformy systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem.

Studia przeznaczone są dla nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum, opiekunów i wychowawców oraz kierowników placówek opiekuńczo- wychowawczych, pracowników socjalno-pedagogicznych.

Uzyskane kwalifikacje - przygotowanie specjalistów do wdrażania reformy systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
tel. 034-378-42-97
e-mail: wp@ajd.czest.pl
http://www.wp.ajd.czest.pl