Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Komputerowa grafika wydawnicza

Kategoria: Grafika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Sztuki

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przewidują edukację w zakresie grafiki użytkowej oraz komputerowych programów graficznych. Przedmiotami kształcenia na studiach podyplomowych, wynikającymi ze współczesnych standardów technologicznych jest nauka pracy w programie do grafiki wektorowej Corel Draw, programie do grafiki rastrowej i przetwarzania fotografii cyfrowej Adobe Photoshop a także programów do składu publikacjia (DTP).
Zajęcia będą prowadzili pracownicy dydaktyczni Akademii i m. Jana Długosza w Częstochowie, Wydziału Wychowania Artystycznego, Instytutu Plastyki oraz specjaliści o znaczącym dorobku zawodowym o obrębie prowadzonych zajęć.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
tel. 343784234
e-mail: ws@ajd.czest.pl

Strona Instytutu Sztuk Pięknych: www.isp.ajd.czest.pl
Strona Instytutu Muzyki: www.im.ajd.czest.pl