Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Terapia pedagogiczna z arteterapią

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Sztuki

Opis kierunku

AAzwiń
Program studiów obejmuje pięć modułów. Zadaniem kolejnych modułów jest:

Blok tematyczny - moduł I
Psychoedukacja.

Blok tematyczny - moduł II
Metodyczne podstawy pracy z dziećmi.

Blok tematyczny - moduł III
Komunikacja i budowanie relacji w grupie.

Blok tematyczny - moduł IV
Poznawanie różnorodnych form aktywności artystycznej.

Blok tematyczny - moduł V
Warsztaty arteterapii.


1. Cele ogólne:

Poznanie wpływu sztuki na obszary życia psychicznego i społecznego człowieka.
Opisanie arteterapii i jej praktycznego zastosowania w pracy pedagoga, psychologa i wychowawcy szkolnego.
Kompensacja potrzeb poprzez aktywność twórczą.
Wzbogacanie warsztatu zawodowego nauczycieli.

2. Kwalifikacje - sylwetka absolwenta.

Uzyskane kwalifikacje:

- dodatkowa specjalność.
- Uzyskanie kwalifikacji zawodowych do prowadzenia różnorodnych form terapii pedagogicznej z arteterapią, w tym do pracy z dziećmi posiadającymi opinie i orzeczenia.

UWAGA: po odbyciu 3. letniej praktyki absolwent studiów podyplomowych może ubiegać się o /Certyfikat Arteterapeuty/ wydawany przez Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich , Kajros. Certyfikat uprawnia do pracy terapeutycznej w placówkach pozaoświatowych.

3. Po ukończeniu zajęć absolwent potrafi:

Diagnozować potrzeby psychologiczne dzieci i młodzieży.
Projektować zajęcia edukacyjne korygujące trudności emocjonalne dzieci i młodzieży poprzez kontakt ze sztuką.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Opłaty

AAzwiń
Koszt semestru 1400 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
tel. 343784234
e-mail: ws@ajd.czest.pl

Strona Instytutu Sztuk Pięknych: www.isp.ajd.czest.pl
Strona Instytutu Muzyki: www.im.ajd.czest.pl