Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Integracja sztuk - muzyka w szkole

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Sztuki

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przeznaczone są dla:
-nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego, plastyki
-absolwentów studiów magisterskich i zawodowych kierunków pedagogicznych (NP, WP, WED) oraz plastycznych

Studia zepewniają:
-wprowadzenie nowoczesnych metod i form nauczania muzyki w ramach integracji sztuk
-rozwijanie własnego warsztatu pracy, a tym samym rozbudzenie aktywności i wyobraźni ucznia

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
tel. 343784234
e-mail: ws@ajd.czest.pl

Strona Instytutu Sztuk Pięknych: www.isp.ajd.czest.pl
Strona Instytutu Muzyki: www.im.ajd.czest.pl