Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Prowadzenie zespołów muzyki rozrywkowej

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Sztuki

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przygotowują do pracy z amatorskimi i profesjonalnymi zespołami muzyki rozrywkowej.

Studia kształtują m.in. umiejętności:

- w zakresie improwizacji instrumentalnej oraz aranżacji i instrumentacji muzyki rozrywkowej, umiejętności komponowania i aranżowania utworów muzycznych w zróżnicowanej stylistyce, formie, ekspresji i obsadzie instrumentalnej; wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowych w kompozycji i aranżacji.

- prowadzenia zespołów kameralnych i zespołów wokalnych wraz z emisją głosu oraz wykorzystania techniki estradowej z elementami choreografii.

- wykorzystywania infrastruktury studia nagrań do sprawnego przeprowadzania sesji nagraniowej.

Uzyskane po ukończeniu studiów kwalifikacje instruktora, animatora, wykonawcy i aranżera umożliwiają zatrudnienie w domach kultury, placówkach oświatowych oraz w reklamie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
tel. 343784234
e-mail: ws@ajd.czest.pl

Strona Instytutu Sztuk Pięknych: www.isp.ajd.czest.pl
Strona Instytutu Muzyki: www.im.ajd.czest.pl