Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Administracja publiczna

Kategoria: Administracja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przeznaczone są dla osób na kierowniczych stanowiskach w zakładach pracy, urzędach administracji państwowej i samorządowej, działaczy i funkcjonariuszy publicznych, a także osób zatrudnionych w służbach pracowniczych i socjalnych, jak i dla pracowników urzędów, instytucji, przedsiębiorstw, spółek, których praca wymaga znajomości prawa i administracji.

Celem kształcenia jest poszerzenie wiedzy zawodowej potrzebnej do codziennej działalności urzędów, działaczy i funkcjonariuszy administracji publicznej, zwłaszcza samorządowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Opłaty

AAzwiń
1400 zł z możliwością rozłożenia na raty.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
ul. Zbierskiego 2/4
e-mail: wns@ajd.czest.pl
tel.343783114
http://www.wns.ajd.czest.pl