Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Kategoria: Nieruchomości

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu pośrednika nieruchomości. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką rynku nieruchomości, funkcjonowania biura obrotu nieruchomości. Daje podstawy, które zapewnią skuteczność i bezpieczeństwo pośrednikom jak również satysfakcję z fachowo wykonywanych usług. Program studiów w pełni wyczerpuje minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, przewidziane na podstawie art. 196 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU 2004, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm)), ogłoszone w Komunikacie Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Poszczególne bloki tematyczne studiów odpowiadają w pełni przytoczonemu minimum

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Opłaty

AAzwiń
1400 zł z możliwością rozłożenia na raty.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
ul. Zbierskiego 2/4
e-mail: wns@ajd.czest.pl
tel.343783114
http://www.wns.ajd.czest.pl