Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie dystrybucją i sprzedażą w handlu krajowym i międzynarodowym

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy oraz umiejętności z zakresu zasad i technik zarządzania dystrybucją i sprzedażą. Studia te podejmują całą problematykę zarządzania sprzedażą, jaka jest niezbędna do wykonywania funkcji handlowych zarówno na rynkach krajowych, jak też zagranicznych.

Słuchacze uzyskują również niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne zarówno w zakresie handlu towarami przemysłowymi (dobrami inwestycyjnymi) oraz produktami konsumpcyjnymi.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Opłaty

AAzwiń
1850 zł za semestr z możliwością rozłożenia na dwie raty.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
ul. Zbierskiego 2/4
e-mail: wns@ajd.czest.pl
tel.343783114
http://www.wns.ajd.czest.pl