Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul.Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Terapia patologii zachowań

Kategoria: Zdrowie publiczne

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przeznaczone są dla czynnych pedagogów, absolwentów studiów magisterskich, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, domów dziecka, pogotowia opiekuńczego oraz pedagogów szkolnych. Uzyskane kwalifikacje - dodatkowa specjalność. W programie Studiów proponujemy między innymi :

- warsztaty terapii zaburzeń zachowania związanych z procesem dydaktycznym, w zakresie korekcji: deficytów rozwojowych zdolności poznawczych determinujących kształtowanie pojęć matematycznych; zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych i wynikających z nich specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu ( dysleksji, dysgrafii i dysortografii), jak i wynikających stąd zaburzeń sfery emocjonalno-motywacyjnej ucznia,

- sesje treningów: interpersonalnego. asertywności i umiejętności wychowawczych, przeciwdziałania stresowi oraz przemocy w rodzinie,

- wskazówki do postępowania interwencyjnego w przypadku : zaburzeń osobowości (profilaktyki i terapii w formie warsztatów ekspresji twórczej), zaburzonej dynamiki procesów nerwowych, objawów nerwicowych, niedostosowania społecznego, przemocy i przestępczości nieletnich, psychoprofilaktyki uzależnienia alkoholowego , AIDS i nadużyć seksualnych, patologii światopoglądowych , zaburzeń zachowania wynikających z nieprawidłowych relacji postaw w podsystemach rodzinnych,

- poznania alternatywnych metod komunikacji w pracy z osobami wykazującymi deficyty rozwojowe przejawiającymi trudności wychowawcze

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu szkoły wyższej,
- dwa zdjęcia,
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie.

Opłaty

AAzwiń
1200 zł za semestr z możliwością rozłożenia na dwie raty.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
42-200 Częstochowa
ul. Zbierskiego 2/4
e-mail: wns@ajd.czest.pl
tel.343783114
http://www.wns.ajd.czest.pl