Kierunek lekarski - nowość WST

Kierunek lekarski - nowość WST

Kierunek Lekarski na Wydziale Nauk Medycznych – kolejna nowość w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

Nasza Uczelnia bardzo się rozwija, unowocześnia i stwarza nowe możliwości przyszłym studentom. Do tej pory WST prowadziła kształcenie na kierunkach technicznych oraz artystycznych. Jako pierwsza niepubliczna uczelnia na Śląsku właśnie rozpoczęła rekrutację na nowopowstałym Wydziale Nauk Medycznych, w ramach którego będzie można rozpocząć kształcenia na Kierunku Lekarskim oraz Pielęgniarskim.

Są to nowe kierunki powołane w bieżącym roku akademickim.

Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze i kooperacji WST z zagranicznymi uczelniami medycznymi absolwenci otrzymają wykształcenie na europejskim, a nawet światowym poziomie.


Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe