BIM EXECUTIVE – KIERUNEK PRZYSZŁOŚCI

BIM EXECUTIVE – KIERUNEK PRZYSZŁOŚCI

BIM Executive to nowy trend obejmujący projektowanie, koordynację i wdrażanie nowoczesnych projektów budowlanych.

Dojrzały merytoryczne, innowacyjny program studiów podyplomowych uruchomionych w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach „Executive BIM | projektowanie, koordynacja i wdrażanie nowoczesnych projektów budowlanych” jest odpowiedzią na najbardziej aktualne wyzwania spotykane przez profesjonalistów z sektora budownictwa, inżynierii i architektury.

Zaprojektowany przez praktyków dla praktyków program w pełni odwzorowuje środowisko projektu BIM dzięki pracy na przykładach rzeczywistych problemów projektowych a warsztaty stanowią niemal 80% całości zajęć . Dedykowane materiały szkoleniowe zostały przygotowane tak, aby przyspieszyć proces uczenia się. Networking i wsparcie doświadczonych konsultantów sprawia, że przejście od teorii do praktycznych rozwiązań jest dużo prostsze.

Słuchacze przechodzą pięć stopni specjalizacji. Kolejne bloki wiedzy zostały ułożone tak, aby już od samego początku nauki uczestnicy zajęć mogli przenosić nowe umiejętności do realiów własnej pracy.

Stopień 1 – Specjalista BIM | Środowisko narzędziowe projektu BIM

Wprowadzenie do środowiska pracy profesjonalnych zespołów BIM przez samodzielną edycję modelu 3D.

Stopień 2 – Koordynator BIM | Wykorzystanie modelu BIM do optymalizacji prac projektowych i wykonawczych

Koordynacja międzybranżowa projektu oparta o usługi pracy chmurowej będzie jedynie wstępem do optymalnego wykorzystania wszystkich korzyści płynących z BIM.

Stopień 3 – BIM dla facility management | Zarządzanie obiektami budowlanymi z wykorzystaniem środowiska BIM

Zarządzanie obiektami budowlanymi z wykorzystaniem BIM dotyka najbardziej istotnego etapu cyklu inwestycyjnego. To w okresie użytkowania generowanych jest do 90% kosztów związanych z wzniesieniem i obsługą obiektu.

Stopień 4 – Menadżer BIM | Zarządzanie procesami i zespołem pracującym w środowisku BIM . Wraz ze wzrostem specjalizacji w obszarze BIM uczestnicy studiów będą w naturalny sposób przejmować obowiązki liderów zespołów wykorzystujących nowe technologie do realizacji i kontroli projektów

Stopień 5 – Wdrożenia BIM | Mapa drogowa pierwszego wdrożenia. Przywództwo i zarządzanie zmianą organizacyjną.

Ostatni stopień specjalizacji stworzony został na podstawie praktycznych doświadczeń zdobytych podczas wdrażania zmian organizacyjnych, realizacji projektów rozwojowych i zarządzania rozproszonymi zespołami w organizacjach o strukturze projektowej.

Więcej na http://www.wst.com.pl/studia_podyplomowe/BIM

Dzięki nowoczesnej technologii BIM praca w budownictwie stała się bardzo ciekawa i rozwijająca, a oprogramowanie BIM pozwala na realizację projektów od koncepcji po eksploatację. Mająca aktualnie miejsce BIM rewolucja to doskonały czas na ukierunkowanie swojej kariery i połączenie zamiłowania do projektowania z nowymi technologiami.


Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe