Nowe kierunki Pielęgniarstwo oraz Mechatronika

Nowe kierunki Pielęgniarstwo oraz Mechatronika

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach otrzymała zgodę Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie nowych studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Pielęgniarstwo oraz Mechatronika.

Na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych w ramach kierunku Mechatronika będzie można pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod sterowania, systemów kontrolno-pomiarowych, projektowania i modelowania złożonych układów mechanicznych i elektromechanicznych a także projektowania i weryfikacji złożonych systemów automatyki.

Studenci kierunku Pielęgniarstwo na Wydziale Nauk Medycznych im. Prof. Z. Religi będą mogli kontynuować kształcenie na studiach II stopnia ukierunkowane na rozszerzenie specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony zdrowia, pielęgniarstwa oraz innych nauk medycznych ze szczególnym naciskiem na monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, realizację działań promocyjno-profilaktycznych, znajomości standardów realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji już wkrótce na: https://www.wst.com.pl/


Akademia Śląska

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe