Akademia Śląska

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Architektura wnętrz - studia licencjackie

Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Oferta 3-letnich (6 sem.) studiów na kierunku Architektura Wnętrz jest skierowana do osób, dla których przestrzeń zamknięta w architekturze może być obszarem kreacji artystycznej, jak również dla osób, które interesują się współczesnym wzornictwem we wnętrzach i chcą rozwinąć swoje zainteresowania, wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.
Kandydat na ten kierunek powinien posiadać podstawowe umiejętności plastyczne.

Absolwent posiada gruntowną wiedzę i umiejętności plastyczne potrzebne do profesjonalnego projektowania i aranżacji wnętrz mieszkalnych, biurowych, obiektów użyteczności publicznej (banki, urzędy, hotele, restauracje itp.) oraz obiektów specjalnego przeznaczenia (ośrodki zdrowia, szpitale, kościoły itp.). Studia mają na celu wykształcenie projektantów wnętrz, przygotowanych do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie architektury wnętrz oraz organizowania działalności projektowej.

Po zakończeniu studiów, obronie pracy dyplomowej i złożeniu egzaminu końcowego absolwentowi zostanie nadany tytuł licencjata. Po ukończeniu studiów licencjackich student może kontynuować naukę na studiach II stopnia (uzupełniających magisterskich) w WST.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji na studia I stopnia:

oryginał i kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
3 fotografie - dowodowe (format 3,5 x 4,5) + zdjęcie w wersji elektronicznej
kserokopia dowodu osobistego
podanie - kwestionariusz osobowy
dokument potwierdzający wpłatę wpisowego - na miejscu w kwesturze

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Rolna 43
40-555 Katowice
tel. (32) 20 25 034
mail: wst@wst.com.pl