Akademia Śląska

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Mechatronika - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
MECHATRONIKA - jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin techniki i nauki. Jest to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy stanowiąca integrację takich dziedzin jak mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika,elektrotechnika, informatyka, automatyka i robotyka oraz inżynieria sterowania.
Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent uzyskuje tytuł inżyniera.

Mechatronika obejmuje programowanie urządzeń i systemów elektromechanicznych z wbudowaną strukturą sensorów, współpracujących z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych.

Studia w WST uczą umiejętności rozwiązywania prostych zadań inżynierskich związanych z kierunkiem mechatroniki a także umiejętności projektowania, uruchamiania i eksploatowania układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń składających się z elementów sterujących i wykonawczych.

Absolwenci będą przygotowani do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń w których one występują.

Zdobyta w trakcie studiów wiedza z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania i ekonomii niezbędna będzie do przy podejmowaniu decyzji w przyszłej pracy zawodowej w firmach i przedsiębiorstwach jak również do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

SPECJALNOŚCI:
- SAMOCHODY ELEKTRYCZNE I HYBRYDOWE
- Inżynieria medyczna
- Kontrola i sterowanie w budynkach inteligentnych
- Systemy inteligentne
- Mechatronika pojazdów
- Automatyka i sterowanie
- Mechatronika przemysłowa

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest złożenie nastepujących dokumentów:

- oryginał i kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
- 3 fotografie - dowodowe (format 3,5 x 4,5) + zdjęcie w wersji elektronicznej
- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
- podanie - kwestionariusz osobowy
- dokument potwierdzający wpłatę wpisowego - na miejscu w kwesturze

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Rolna 43
40-555 Katowice
tel. (32) 20 25 034
mail: wst@wst.com.pl