Akademia Śląska

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie

Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Celem nadrzędnym studiów podyplomowych Master of Business Administration MBA - Zarządzanie w Ochronie Zdrowia jest przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania oraz podniesienie kompetencji menedżerskich i przywódczych osób zarządzających podmiotami leczniczymi oraz nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej, poprzez właściwe określenie zjawisk w zarządzaniu, analizy przyczyn, zmian i reform w służbie zdrowia.

Ideą studiów jest dostarczenie kadrze zarządzającej placówkami służby zdrowia i posiadającej duże doświadczenie zawodowe, niezbędnej wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania strategicznego, wiedzy prawnej i ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki otoczenia prawno– gospodarczego podmiotów leczniczych, poprawiających jakość procesów zarządczych. Celem studiów jest także uzupełnienie oraz pogłębienie wiedzy medycznej menedżerów posiadających wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub techniczne i uzupełnienie jej o ważne obszary wiedzy medycznej. Wpłynie to na poprawę jakości i efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Program studiów podyplomowych Master of Business Administration MBA – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia posiada preakredytację Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM i odpowiada wymogom art. 19, ust. 1., pkt 1), lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, uprawniając do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

Patronat honorowy nad studiami MBA objęła Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Patronem naukowym studiów jest Technische Hochschule Mittelhessen University of Applied Sciences, Giesen

Studia MBA - Zarządzanie w Ochronie Zdrowia przeznaczone są do kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, którymi są członkowie zarządu, właściciele pełniący funkcje zarządcze, dyrektorzy, główni księgowi podmiotów leczniczych, menedżerów ochrony zdrowia zainteresowanych karierą w biznesie i zarządzaniem instytucjami w sektorze ochrony zdrowia, a także do urzędników rządowych i pracowników administracji samorządowej, zatem osób odpowiedzialnych dzisiaj lub w przyszłości za organizację i nadzór w ochronie zdrowia.

PROGRAM SKŁADA SIĘ Z PIĘCIU MODUŁÓW:
Moduł I Teoria i praktyka zarządzania organizacjami
Moduł II Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia na rynku polskim i w warunkach integracji europejskiej
Moduł III Prawo w systemie ochrony zdrowia
Moduł IV Inżyniera finansowa i ekonomia w praktyce placówek ochrony zdrowia
Moduł V Kompetencje menedżerskie

Zajęcia prowadzone będą w formie hybrydowej (online lub offline) lub online w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
rekrutacja prowadzona jest online
studia MBA trwają trzy semestry
zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym / blended learning
opłata wpisowa wynosi 300 zł
studia uruchamiane są pod warunkiem zapisania się odpowiedniej ilości kandydatów
absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z obowiązującymi przepisami MEiN
szczegóły rekrutacji na wst.com.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
postępowanie rekrutacyjne / składanie dokumentów: 10.01.2022 - 25.02.2022

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Rolna 43
40-555 Katowice
tel. (32) 20 25 034
mail: wst@wst.com.pl