Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Konserwacja Zabytków Architektury i Urbanistyki

Kategoria: Architektura i urbanistyka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób o różnych specjalnościach i stażu zawodowym, które w swej działalności zawodowej spotykają się z problematyką ochrony konserwatorskiej, rewaloryzacji i konserwacji zabytków architektury i urbanistyki. Studia powstały przy współpracy ze Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach oraz Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice. Interdyscyplinarne Podyplomowe Studia Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki oferują bogaty program kształcenia. Obejmują zagadnienia ochrony konserwatorskiej dziedzictwa kulturowego, praktyczne metody rewaloryzacji i modernizacji zabytkowych obiektów i zespołów architektury i urbanistyki w szerokim ujęciu ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego (historia, teoria, uwarunkowania konserwatorskie w planach zagospodarowania przestrzennego).

ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych, a w szczególności architektów, urbanistów, inżynierów budownictwa i innych specjalności oraz historyków sztuki, plastyków, nauczycieli, pracowników administracji różnych szczebli.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i przygotowanie do wykonywania dokumentacji konserwatorskich zabytków nieruchomych . Studia te stanowią ważący element specjalizacji zawodowej, uznany przez SARP (Stowarzyszenie Architektów Polskich) , PZIiTB (Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa) oraz PSOZ (Państwowa Służba Ochrony Zabytków).

CZAS TRWANIA

1 rok - 2 semestry

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego kserokopią
- kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
- 2 fotografie (35x45)

Pozostałe dokumenty do wypełnienia w momencie składania dokumentów:
- umowa finansowa
- dowód uiszczenia opłaty za studia (pierwsza rata lub całość)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
http://www.wst.com.pl/rekrutacja/zapisy_online/

Opłaty

AAzwiń
czesne za semestr:
2.000 zł (3 raty x 710 zł)