Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Bim executive - projektowanie, koordynacja i wdrażanie nowoczesnych projektów budowlanych

Kategoria: Budownictwo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Dojrzały merytoryczne, innowacyjny program studiów podyplomowych „Executive BIM | projektowanie, koordynacja i wdrażanie nowoczesnych projektów budowlanych” jest odpowiedzią na najbardziej aktualne wyzwania spotykane przez profesjonalistów z sektora budownictwa, inżynierii i architektury.

Zaprojektowany przez praktyków dla praktyków plan zajęć w pełni odwzorowuje środowisko projektu BIM dzięki pracy na przykładach rzeczywistych problemów projektowych - warsztaty stanowią niemal 80% całości zajęć. Dedykowane materiały szkoleniowe zostały przygotowane tak, aby przyspieszyć proces uczenia się. Networking i wsparcie doświadczonych konsultantów sprawia, że przejście od teorii do praktycznych rozwiązań jest dużo prostsze.

Studenci przechodzą pięć stopni specjalizacji. Kolejne bloki wiedzy zostały ułożone tak, aby już od samego początku nauki uczestnicy zajęć mogli przenosić nowe umiejętności do realiów własnej pracy.

BIM Executive
ADRESACI STUDIÓW
Branże: architektura, usługi inżynieryjne, budownictwo, górnictwo, zamówienia publiczne, zarządy infrastruktury i nieruchomości

Grupy zawodowe: projektanci, architekci, kierownicy budów, koordynatorzy budów, menadżerowie projektów

PROGRAM STUDIÓW
Moduł 1: Wstęp do cyfrowego budownictwa i rynku BIM
Moduł 1: Wprowadzenie do środowiska narzędziowego BIM na przykładzie Revita
Moduł 2: Inwentaryzacja istniejącej zabudowy w oparciu o chmurę punktów
Moduł 3: Projekt koncepcji nowego budynku w dwóch wariantach, z uwzględnieniem etapu istniejącego i projektowanego
Moduł 4: Opracowanie wielobranżowego, skoordynowanego modelu budynku
Moduł 5: Międzybranżowa współpraca i koordynacja projektu w oparciu o usługi pracy grupowej w wersji stacjonarnej i chmurowej
Moduł 6: Dobre praktyki standaryzacji i prezentacji projektu
Moduł 7: Współpraca z wykonawcą i inwestorem
Moduł 8: Platformy CDE
Moduł 9: Nowoczesne metodyki zarządzania projektami
Moduł 10: Mój pierwszy projekt BIM
Moduł 11: BIM Execution Plan i Employer’s Information Requirements w praktyce
Moduł 12: BIM w zamówieniach publicznych i niepublicznych
Moduł 13: BIM w zarządzaniu obiektami budowlanymi (BIM for Facility Management)
Moduł 14: BIM trendy: AI, IoT, Big Data

SYLWETKA ABSOLWENTA
Po ukończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, koordynacji i wdrażania nowoczesnych projektów budowlanych. Będą posiadali wiedzę na temat najnowszych trendów technologicznych i biznesowych kształtujących branżę budownictwa i architektury a także najnowszych narzędzi informatycznych składających się na środowisko pracy BIM. Posiadać będą również znajomość zasad, metod realizacji i zarządzania projektami oraz technik zwiększania efektywności pracy zespołów projektowych. Zdobytą wiedzę będą potrafili praktycznie wykorzystać przygotowując opracowania projektowe zgodnie ze standardami BIM.

CZAS TRWANIA STUDIÓW
1 rok - 2 semestry (210 godz.)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego kserokopią
- kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
- 2 fotografie (35x45)

Pozostałe dokumenty do wypełnienia w momencie składania dokumentów:
- umowa finansowa
- uiszczenie opłaty za studia (pierwsza rata lub całość)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
http://www.wst.com.pl/rekrutacja/zapisy_online/

Opłaty

AAzwiń
czesne za semestr:
2800 zł (3 raty x 970 zł)