Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: BIM EXECUTIVE – KIERUNEK PRZYSZŁOŚCI

Kategoria: Budownictwo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwińBIM Executive to nowy trend obejmujący projektowanie, koordynację i
wdrażanie nowoczesnych projektów budowlanych.Dojrzały merytoryczne, innowacyjny program studiów podyplomowych
uruchomionych w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach „Executive BIM |
projektowanie, koordynacja i wdrażanie nowoczesnych projektów budowlanych”
jest odpowiedzią na najbardziej aktualne wyzwania
spotykane przez

profesjonalistów z sektora budownictwa, inżynierii i architektury.Zaprojektowany przez praktyków dla praktyków program w pełni odwzorowuje
środowisko projektu BIM dzięki pracy na przykładach rzeczywistych problemów
projektowych a warsztaty stanowią niemal 80% całości zajęć
. Dedykowane materiały szkoleniowe zostały przygotowane tak, aby
przyspieszyć proces uczenia się. Networking i wsparcie doświadczonych
konsultantów sprawia, że przejście od teorii do praktycznych rozwiązań jest
dużo prostsze.Słuchacze przechodzą pięć stopni specjalizacji. Kolejne bloki wiedzy
zostały ułożone tak, aby już od samego początku nauki uczestnicy zajęć
mogli przenosić nowe umiejętności do realiów własnej pracy.Stopień 1 – Specjalista BIM | Środowisko narzędziowe projektu BIMWprowadzenie do środowiska pracy profesjonalnych zespołów BIM przez
samodzielną edycję modelu 3D.
Stopień 2 – Koordynator BIM | Wykorzystanie modelu BIM do optymalizacji
prac projektowych i wykonawczychKoordynacja międzybranżowa projektu oparta o usługi pracy chmurowej będzie
jedynie wstępem do optymalnego wykorzystania wszystkich korzyści płynących
z BIM.
Stopień 3 – BIM dla facility management | Zarządzanie obiektami
budowlanymi z wykorzystaniem środowiska BIMZarządzanie obiektami budowlanymi z wykorzystaniem BIM dotyka najbardziej
istotnego etapu cyklu inwestycyjnego. To w okresie użytkowania generowanych
jest do 90% kosztów związanych z wzniesieniem i obsługą obiektu.
Stopień 4 – Menadżer BIM | Zarządzanie procesami i zespołem pracującym
w środowisku BIM

. Wraz ze wzrostem specjalizacji w obszarze BIM uczestnicy studiów będą w
naturalny sposób przejmować obowiązki liderów zespołów wykorzystujących
nowe technologie do realizacji i kontroli projektów
Stopień 5 – Wdrożenia BIM | Mapa drogowa pierwszego wdrożenia.
Przywództwo i zarządzanie zmianą organizacyjną.Ostatni stopień specjalizacji stworzony został na podstawie praktycznych
doświadczeń zdobytych podczas wdrażania zmian organizacyjnych, realizacji
projektów rozwojowych i zarządzania rozproszonymi zespołami w organizacjach
o strukturze projektowej.Więcej na

http://www.wst.com.pl/studia_podyplomowe/BIMDzięki nowoczesnej technologii BIM praca w budownictwie stała się bardzo
ciekawa i rozwijająca, a oprogramowanie BIM pozwala na realizację projektów
od koncepcji po eksploatację. Mająca aktualnie miejsce BIM rewolucja to
doskonały czas na ukierunkowanie swojej kariery i połączenie zamiłowania do
projektowania z nowymi technologiami.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego kserokopią
- kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
- 2 fotografie (35x45)

Pozostałe dokumenty do wypełnienia w momencie składania dokumentów:
- umowa finansowa
- uiszczenie opłaty za studia (pierwsza rata lub całość)