Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Inwestycje i Instalacje Fotowoltaiczne - teoria i praktyka PV

Kategoria: Energetyka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest przekazanie uczestnikom studiów profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu projektowania systemów fotowoltaicznych oraz efektywnego wykorzystania energii w przedsiębiorstwie. Tematyka zajęć koncentruje się na integracji elementów systemu PV, także integracji z formą architektoniczną, oraz na optymalizacji inwestycji w zmiennych warunkach techniczno-ekonomicznych.

ADRESACI STUDIÓW

Propozycja studiów skierowana jest do absolwentów studiów wyższych z tytułem inżyniera, licencjata lub magistra, w szczególności do inwestorów, zarządzających nieruchomościami, projektantów i architektów oraz instalatorów systemów fotowoltaicznych, których celem jest dalszy rozwój zawodowy.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania i realizacji instalacji fotowoltaicznych - od podstawowych aspektów technologicznych, przez organizacyjne (zarządzanie projektem, ryzykiem, finansami) i prawne, do poprawnej analizy rentowności i opracowania projektu inwestycyjnego w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach.

CZAS TRWANIA

Czas trwania 1 rok - 2 semestry (220 godz.)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego kserokopią
- kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
- 2 fotografie (35x45)

Pozostałe dokumenty do wypełnienia w momencie składania dokumentów:
- umowa finansowa
- uiszczenie opłaty za studia (pierwsza rata lub całość)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
http://www.wst.com.pl/rekrutacja/zapisy_online/

Opłaty

AAzwiń
czas trwania: 1 rok (2 semestry)
czesne za semestr: 3.000 zł (3 raty x 1050 zł)